Sedat Sarı, Sadece Bir Firmadan 240 bin TL lik Çiçek Alımı Yapılmış

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında, Aliağa Belediyesi'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, komisyondan gelen raporlar kapsamında meclisin bilgisine sunuldu. İyi Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi Sedat Sarı, 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında söz alan söz alarak eleştirilerde bulundu. Sarı, "2020 yılı içinde sadece bir firmadan 240 bin liralık çiçek alımı yapılmış" dedi.

2021-04-07 21:54:26 yerel
Sedat Sarı, Sadece Bir Firmadan 240 bin TL lik Çiçek Alımı Yapılmış

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında, Aliağa Belediyesi'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, komisyondan gelen raporlar kapsamında meclisin bilgisine sunuldu. 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında söz alan İyi Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi Sedat Sarı  söz alarak eleştirilerde bulundu. Sarı, "2020 yılı içinde sadece bir firmadan 240 bin liralık çiçek alımı yapılmış" dedi.

İyi Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi Sedat Sarı'nın, Aliağa Belediyesi'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında yapmış olduğu konuşma;

"Aliağa Belediyesi’nin 2020 yılı denetim raporunu değerlendirmek için İyi Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Bazen dışarıdaki gözler içeridekilerin göremediklerini daha net görebilirler. Yıl boyunca belediyemiz tarafından yapılan yasaya uygun ve başarılı çalışmalar için peşinen teşekkürlerimi iletiyorum. Bunun yanında birazdan anlatacağımız tespitlerimizi ise daha iyi ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına erişmek adına dışarıdaki gözlerin birer uyarısı olarak kabul etmenizi temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Öncelikle ihalelerden başlayacağım.

Raporu incelediğimizde gerçekleştirilmiş toplam 48 adet ihale yapıldığını görmekteyiz.

Bunların yirmi tanesi açık ihale, yirmisekiz tanesi ise pazarlık usulü ile yapılmış ihaledir.

İhalelerin temel amaçlarından bir tanesi istekliler arasında rekabet oluşturmak suretiyle kurumun en ekonomik maliyetle işi yaptırması, mal yada hizmet alımını sağlamasıdır. Rekabetin ise katılımcıların birden fazla olması ile mümkün olacağı aşikardır.  Oysa Aliağa Belediyesi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 48 ihaleyi incelediğimizde tam üçte birinin yani 16 ihalenin tek katılımcı ile yapıldığı görülmektedir.  Diğer üçte biri de çok farklı sayılmaz, sadece ikişer katılımcı ile yapılmıştır. Bu durumu iki türlü okumak mümkün. Birincisi, rekabetin oluşturulamaması kurumun ihalelere daha fazla bedel ödemesine yol açmıştır. İkincisi ve en acısı da Pandemi dolayısıyla ticaretin durma noktasına geldiği ve firmaların harıl harıl iş arama gayretinde olduğu 2020 yılında Aliağa belediyesinin ihalelerinin üçte birine ancak ve ancak birer firmanın katılmaya lüzum duymuş olmasını resmen itibar kaybı olarak görmekteyiz. Bunun sorumluları muhakkak şapkalarını önlerine koymalıdırlar.

Açık ihalelerde durum böyleyken, pazarlık usulü ihalelerde durum daha da vahimdir. Kamu İhale Kanunu’nun 21/f ve 21/b maddesi esas alınarak yapılacak ihalelerin kriterleri ilgili kanun maddesinde açık açık belirtilmiştir. Özellikle 21/b için ilgili madde şöyle der.doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen ……şeklinde devam eder. 21/b’ye göre 7 adet ihale yapmışsınız. Toplam bedeli 7.828.659 TL. Bu 7 adet 21/b ye göre yapılan ihaleden ikisini ayrı tutacağım. Bunlar tam da ilgili kanunun öngördüğü sebepten yani pandemi tedbirleri kapsamında dezenfektan alımı için yapıldığı açıktır ve o günün şartlarında tek katılımcıyla yapılmış olmalarına rağmen eleştirilecek yanları yoktur. Ancak toplam değeri 6.608.659 TL olan diğer beş ihaleye baktığınızda bir takım sorunlar olduğu görülmektedir. Mesela, 21/b nin olmazsa olmazı en az üç teklif kuralı toplam bedeli 1.936.478 TL olan iki ihalede neden ihlal edilmiştir? Mesela bu beş ihalenin tamamında yapılan işler peyzaj, bina bakım onarım, araç kiralama olduğuna göre bunların hangisi ilgili maddenin öngördüğü aciliyet tanımına uymaktadır?

Bu arada 21/f kapsamında yapılan ve toplam bedeli 6.149.895 TL olan 22 adet ihalenin de sadece 9 tanesi 3 teklif alınmak suretiyle yapılmıştır. Toplam bedeli 1.423.550 TL olan 5 ihale için de maalesef birer teklif alınmıştır.

Açıkça görüldüğü gibi kanunun emirleri birçok defa görmezden gelinmiştir. E doğal olarak ta bu tür yönetimsel hatalardan dolayı kurumun zarara uğradığını düşünmek hiç te zor olmayacaktır.

DOĞRUDAN ALIM:

Kanunun 4. Maddesine göre doğrudan temin; “Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” olarak tanımlanmış olup bir ihale usulü değil, alım yöntemidir.

 

“Temel ilkeler” başlıklı 5. Maddesinde ise;

            - “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denmektedir.

Ayrıca,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62. maddesinin (ı) bendinin, "Bu Kanunun 21 (pazarlık usuluü) ve 22 nci (doğrudan temin) maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Kanun maddeleri böyle emrederken Aliağa Belediyesi neler yapmış?

1-      Denetleme uzmanının hesabına göre mal alımındaki doğrudan alım limiti toplam 7.849.011,52 TL iken yapılan harcama maalesef tam iki katı olmuş ve 14.924.279,06 TL ye ulaşmıştır.

2-      Denetleme uzmanının hesabına göre hizmet alımındaki doğrudan alım limiti toplam 8.257.895,48 TL iken yapılan harcama maalesef %66 artışla 13.720.014,13 TL ye ulaşmıştır.

3-      Suistimale açık bir satın alma yöntemi olmasına rağmen, kanun koyucu tarafından sağlanan bir imtiyazla idarenin elini güçlendirme ve küçük alımlarda prosedürlerden kurtulmaya imkan sağlayan doğrudan alım yönteminde, limitler aşılmış ve tam 12.537.387 TL lik denetimi çok sağlıklı yapılamayan bir harcamaya gidilmiştir.

4-      Konaklama giderleri hep aynı firma üzerinden yapılmak suretiyle ilgili kanun maddesinin emrettiği “rekabet ve eşit muamele” şartı çiğnenmiş, bu da yetmemiş tercih edilen lokanta ve otellerden teklif alınmayarak kanunun emrettiği “teknik şartların ve fiyatların görüşülmesi” şartı da açıkça ihlal edilmiştir.

DANIŞMANLAR:

Bütün anlattıklarımız yetmezmiş gibi bir de danışman furyası ile karşı karşıyayız. Mali danışmanlık hizmeti alıyorsunuz, ayda yirmi bin TL ye yakın bir maliyeti var. Aldığı ücrete bakarsanız olağanüstü özellikleri var sanırsınız. Ancak belediyenin mali tablosuna baktığımızda içler acısı. Cari oran 1,5 üstü olması gerekirken 1,11, Hazır Değer Oranı 1 olması gerekirken 0,04, Nakit Oranı 0,20 olması gerekirken 0,04 vs vs. Görülüyor ki pahalı danışmanlar da finans yönetiminde yaşanan sıkıntılara derman olamamış. Ama 2021 yılında da aynı danışmana hak edişleri ödenmeye devam ettiği dikkatimizden kaçmamıştır.

 

Ayrıca basın danışmanları, resmi dairelerde iş ve işlem takibi yapıp raporlar hazırlaması için diğer danışmanlar vs vs. Ama bu güne kadar hazırlanan bir rapora rastlanamamış o da ayrı bir ilginçlik. Her biri aylık onbeş-yirmi bine yakın bedeller almaktalar. O kadar başkan yardımcınız ve müdür kadronuzda tecrübeli çalışanlar var iken bu savurganlık neyin nesidir anlamak mümkün değil.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Temsil Ağırlama kaleminden 2.314.168 ve Tanıtım Ağırlama kalemlerinden 1.337.406 TL olmak üzere toplam 3.651.574 TL harcanmış.

Temsil ve ağırlama kalemini incelediğimizde;

TEMSİL, TÖREN VE AĞIRLAMA KAPSAMINDA SAKSI ÇİÇEĞİ, BUKET, ARANJMAN, KARANFİL, CENAZE ÇELENGİ VB. ALIMI adı altında tam 240 bin TL lik çiçek vs alımı yapılmış. Bu alımlar kaç farklı firmadan alınmış biliyor musunuz? Sadece bir firmadan alınmış. Sanırsınız ki yıllık ihale yapılmış ve bu firma ihaleyi kazandığı için alımlar hep bu firmadan yapılmış. Hayır, ihale filan yok. Madem ihale prosedürü ile vakit kaybı söz konusu değil ve ilçemizde onlarca çiçekçi varken neden böyle hacimli bir alışverişi bir çiçekçi üzerinden yapmak suretiyle adeta bir imtiyaz oluşturmuşsunuz? Tatil günlerini çıkardığımızda günlük neredeyse bin TL kaynak aktarılan bir firma? Tabi ki neden? diye sormakta bizim vazifemiz.

Yine aynı kalemden yapılan bir başka harcama oldukça dikkat çekici. RUMELİ EFSANESİ ve ÇORBA DAĞITIMI ile ilgili harcama. Yaklaşık dört ayda çorba dağıtımına harcanan para 567 bin TL. Sadece çorba satışından bu ciroyu yapan bir firmanın toplam cirosu, basit bir orantıyla yıllık 15 milyon TL civarında olması gerekir. Yani kendi segmentinde vergi rekortmeni olması anlamına gelir. Şayet bu firma vergi rekortmeni listesinde görürsek bize düşen tebrik etmek olur. Ancak bu işin bizi ilgilendiren tarafı şu. Neden bu denli hacimli bir iş için tek firma tercih ediliyor. Bu bir imtiyaz değil de nedir?

Bu arada bir konu var ki,  burada değinmeden geçemeyeceğim. Tam 781.000 TL erzak kolisi dağıtımı. Bu yardımdan faydalanan tüm halkımıza helali hoş olsun. Keşke belediyemizin daha büyük imkanları olsa da daha fazlasını yapabilsek. Burada dikkatinizi “belediyemiz” kelimesine çekmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu belediye hepimizin belediyesi. Bu yapılan yardımlarda hepimizin alınteri var, hakkı hukuku var. Sn. Hilal SADIKOĞLU’nun bir meclis toplantısında yardımlarla ilgili talihsiz bir konuşmasına şahit olmuştuk. Bizim arkadaşlarımızın ailelerinin nafakalarından ayırarak kendi aralarında topladığı paralarla bütçe oluşturup, ihtiyaç sahiplerine yaptıkları sınırlı sayıdaki yardımları küçümseyen nezaketten uzak bir konuşma yapmıştı. Ve demişti ki, “herkes dağıttığı iki tane maskeyi, koyduğu bir makineyi boy boy basında yer verirken, oysa biz binlerce koli erzak vs dağıtıyoruz ve böyle bir reklama tenezzül etmiyoruz”. Sayın Hilal SADIKOĞLU, siz bizim arkadaşlarımızın yaptığı bu sınırlı sayıdaki yardımın ne kadar kıymetli olduğunu elbette bilemezsiniz. Onlar az verdi ama candan verdiler. Onların ihalesiz harcayabilecekleri ve bundan dolayı sizin yaptığınız gibi caka satabilecekleri 3,6 trilyonluk özel kalem bütçeleri yok. Bu ayrıntıya dikkatinizi çekerim.

Bu arada ilgimizi çeken bir konu daha var. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, parklarda ve rekreasyon alanlarında kullanılmak üzere Aliağa Belediyesi Jeotermal AŞ’den ihalesiz olarak 6.168.214 TL’lik bitki alınmıştır. Bu satın alma usulü gösteriyor ki, Jeotermal AŞ’nin bir sezonda 6 milyonluk bitki üretebilecek tesisi var. Bundan Aliağa’mız adına ziyadesiyle mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sayın başkan, bu tesisi meclis üyelerine tanıtmak üzere bir organizasyon yapmanız isabetli olacaktır kanaatindeyim.

Tahsilatın Tahakkuku Karşılama Oranları

 

Aliağa Belediyesi’nin 2020 hesap dönemi içerisinde tahakkuk eden;

 

-         Vergi gelirlerinin % 61’ini

-         Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 51’ini

-         Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 31’ini

-         Diğer gelirlerin % 55’ini tahsil edebilmiş.

 

-         Hele hele ecrimisil tahsilat oranının %1 ler seviyesinde olması oldukça vahim bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılında 813 bin TL tahakkuk eden ecrimisil için sadece 1.100 TL tahsil edilebilmiş olması anlaşılır gibi değildir. 

Görüldüğü gibi, tahsilatın tahakkuka oranının oldukça düşük kaldığı, kaynak oluşturma konusunda sık sık sorun yaşayan belediye yönetiminin, belediye alacaklarını tahsil etme noktasında daha etkin yöntemler ortaya koymak suretiyle ihtiyaç duyduğu kaynak artışını kolaylıkla sağlayabileceği ortadadır.

SONUÇ:

Sayın başkan neresinden bakarsanız bakın izahata muhtaç bir çok konunun olduğu … tablo ile karşı karşıyayız. Aşırı borçlanma esaslı yönetim anlayışından hiç geri adım atmadığınız ortadadır. Bunu söylerken rakamları referans aldığımın farkındasınız. 5393 sayılı yasada tarif ettiği şekliyle hesaplandığında tam 74.755.427,62 TL borçlanma limitini aşmış durumdasınız. Yani müsaade edilen limiti yüzde 48,6 oranında aşmışsınız. Başka bir deyişle borçlanma limitini hiç umursamamışsınız.

Peki çözüm önerimiz nedir?

1-      İhaleleri rekabet şartlarını oluşturularak yapmalısınız. Şayet rekabet oluşmazsa ihaleyi iptal ederek yeniden süreci başlatmalısınız. Bir ihalenin yaklaşık 1,5 ila 3 ay zaman aldığını düşünürsek, olası aksaklıkları öngörüp makul bir süre önceden ihaleleri planlamanız gerekmektedir.

2-      Temsil ağırlama giderlerini sıkı denetim altına alıp, kanun yetki veriyor diye savurganca harcamalar yapmamanız gerekmektedir.

3-      Belediye alacaklarının sıkı takipçisi olup, %50 civarında olan tahsilatın tahakkuku karşılama oranını en az %90 mertebesine getirmeniz gerekmektedir.

4-      Danışmanlık hizmetleri adı altında bir takım firmalara milyonlarca lira para vermekten vaz geçilip, personelin eksik olduğu düşünülen konularda eğitim almasını sağlayıp, bu ihtiyaçları kurum içerisinde çözme yoluna gitmeniz gerekmektedir.

5-      Denetimi nispeten daha zor olan Doğrudan alım yönteminin sadece yasal hakkınız olan limitini kullanmanız, bu vesileyle milyonlarca lira ödenen alımlardan vazgeçmeniz gerekmektedir.

Daha pek çok tedbir alınabilecek olup, sadece bu beş kalemdeki şartlara uymanız durumunda dahi belediye bütçesinin rahatlatılması mümkün olacaktır.

Bu arada bazı yönetici arkadaşlarla sohbetlerim esnasında, belediye borcu ne durumda diye sorduğumda, neredeyse borcumuz kalmadı demişlerdi. Çok mutlu olmuştum ve bunun nasıl başarıldığını sormuştum. Aldığım cevap ise gece gündüz çalışmamızın semeresi şeklinde olmuştu. Ama bu gün denetim raporu önümüzde ve borç 255 milyon TL. Evet bir konuda sizi kutlamak lazım, hadi diyelim ki beni borcun bitmek üzere olduğuna inandırdınız. Peki önümüzdeki bu borç tablosunu Aliağa halkına nasıl açıklayacaksınız?

Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere müteşekkirim.

Bu vesile ile 2020 yılı boyunca Aliağa’mıza yapılan hizmetler için tüm belediye çalışanlarımıza İyi Parti Grubu adına en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla."

Puan Durumu
 • TakımlarPO
 • 1 Beşiktaş 67 31
 • 2 Fenerbahçe 63 32
 • 3 Galatasaray 61 31
 • 4 Trabzonspor 57 32
 • 5 Gaziantep FK 50 31
 • 6 Aytemiz Alanyaspor 49 32
 • 7 Hatayspor 49 31
 • 8 Fatih Karagümrük 48 32
 • 9 Sivasspor 44 31
 • 10 Göztepe 43 32
 • 11 Atiker Konyaspor 40 31
 • 12 Antalyaspor 39 32
 • 13 Çaykur Rizespor 35 31
 • 14 Kasımpaşa 35 32
 • 15 Evkur Yeni Malatyaspor 33 31
 • 16 MKE Ankaragücü 33 31
 • 17 Başakşehir 33 32
 • 18 Kayserispor 33 31
 • 19 Gençlerbirliği 31 31
 • 20 BB Erzurumspor 28 32
 • 21 Denizlispor 26 31
 • Detaylı puan durumu için tıklayın
 • TakımlarPO
 • 1 Giresunspor 60 29
 • 2 Yilport Samsunspor 54 28
 • 3 Altay İzmir 53 28
 • 4 Adana Demirspor 52 28
 • 5 Altınordu 52 29
 • 6 Istanbulspor 51 29
 • 7 Keçiörengücü 49 29
 • 8 Tuzlaspor 41 29
 • 9 Bursaspor 40 28
 • 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 38 28
 • 11 Ümraniyespor 38 28
 • 12 Boluspor 32 28
 • 13 Balıkesirspor 32 28
 • 14 Adanaspor 31 28
 • 15 Menemenspor 29 28
 • 16 Akhisar Belediyespor 25 28
 • 17 Ankaraspor 19 28
 • 18 Eskişehirspor 8 29
 • Detaylı puan durumu için tıklayın
 • TakımlarPO
 • 1 Manchester City 74 31
 • 2 Manchester United 60 30
 • 3 Leicester City 56 30
 • 4 West Ham United 52 30
 • 5 Chelsea 51 30
 • 6 Tottenham Hotspur 49 30
 • 7 Liverpool 49 30
 • 8 Everton 47 29
 • 9 Aston Villa 44 29
 • 10 Arsenal 42 30
 • 11 Leeds United 42 30
 • 12 Wolverhampton Wanderers 38 31
 • 13 Crystal Palace 38 30
 • 14 Southampton 36 30
 • 15 Burnley 33 30
 • 16 Brighton & Hove Albion 32 30
 • 17 Newcastle United 29 30
 • 18 Fulham 26 32
 • 19 West Bromwich Albion 21 30
 • 20 Sheffield United 14 30
 • Detaylı puan durumu için tıklayın
 • TakımlarPO
 • 1 Atlético Madrid 66 29
 • 2 FC Barcelona 65 29
 • 3 Real Madrid 63 29
 • 4 Sevilla FC 58 29
 • 5 Real Sociedad 46 29
 • 6 Real Betis 46 29
 • 7 Villarreal CF 46 29
 • 8 RC Celta 37 29
 • 9 Granada CF 36 29
 • 10 Athletic Club 36 29
 • 11 Levante UD 35 29
 • 12 Valencia CF 33 29
 • 13 Cádiz CF 32 29
 • 14 CA Osasuna 31 29
 • 15 Getafe CF 30 29
 • 16 Real Valladolid 27 29
 • 17 Elche CF 26 29
 • 18 SD Huesca 24 29
 • 19 SD Eibar 23 29
 • 20 Deportivo Alavés 23 29
 • Detaylı puan durumu için tıklayın